OVER BAAAN.

Doorlopend van leren naar werk; dat is waar BAAAN. voor staat. De 5 verschillende ketenpartners die deze doorlopende leerlijn willen realiseren, staan al jaren voor complexe uitdagingen. Het klinkt zo leuk, van leren naar werken, maar in de praktijk loop je tegen nogal wat zaken aan. Zoals de vraag onder welke wetgeving het traject valt: Jeugdwet, WMO, Participatiewet of wellicht toch Passend Onderwijs? En wat betekent het voor een jongere om te gaan werken met loonwaarde? Waar loopt een werkgever tegenaan wanneer hij een jongere in dienst neemt vanuit de Participatiewet? Om tot een goed plan te komen is samenwerking tussen de 5 ketenpartners essentieel. Alleen zo creëer je een doorlopende lijn van leren naar werk, wat voor iedereen goed uitpakt.

DE VIJF SPELERS

 • Speciaal
  onderwijs

 • Gemeenten

 • Leerling
  medewerker

 • Arbeidsmatige
  dagbesteding

 • Betrokken
  werkgevers

BAAAN.
DENKT MEE

BAAAN. is een project dat werkt aan het opzetten van een doorlopende leerlijn van school naar werk. Ofwel van speciaal onderwijs tot een (betaalde of onbetaalde) baan.
BAAAN. richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen, zodat zij samen kunnen zorgen voor een veilig vangnet. School, gemeente, werkgever, ouders en zorginstelling(en): samen aan de slag voor hetzelfde doel, namelijk een fijne, duurzame werkplek voor de jongere.

BAAAN. IN DE PRAKTIJK

In de praktijk ondersteunt BAAAN. initiatieven die een mogelijke oplossing bieden aan uitdagingen die er liggen om de doorlopende leerlijn te realiseren. BAAAN. gaat in gesprek met werkgevers voor het creëren van werkervaringsplaatsen en het vrij maken van beschutte werkplekken. BAAAN. stimuleert gemeenten om binnen de interne organisatie op zoek te gaan naar innovatieve manieren van werken, met name op het gebied van samenwerking tussen WMO, P-wet en Jeugdwet. BAAAN. onderzoekt samen met het speciaal onderwijs hoe vervolgonderwijs er uit kan zien voor jongeren die uitstromen. BAAAN. is een gesprekspartner wanneer je er in een traject niet meer aan uit komt. BAAAN. zorgt ervoor dat kennis en ervaringen worden gedeeld, zodat iedereen ervan kan leren. BAAAN. werkt samen en verbindt!

 • Door BAAAN, wordt het voor mij als werkgever aantrekkelijk om iemand met een extra ondersteuningsbehoefte in dienst te nemen. Richard Molenschot Werkgever van 3PL+
 • Onderwijs aan een prachtige doelgroep; op weg van een droombaan naar een kansbaan. Marjolein Hendrickx Breda College
 • Door de inzet van BAAAN. wordt doorlopend leren mogelijk, knelpunten worden weggenomen en jongeren krijgen perspectief op een BAAAN. Judit Baijens Stichting Samen Top
 • BAAAN. biedt een totaalpakket, waarbij passend werk en participatie voorop staat. Miriam van der Knaap Gemeente Dongen
 • “Krijgt Jim met behulp van BAAAN. uitzicht op zijn droombaan?” Jim Kuijpers Potentiele medewerker 3PL+ leerling topcollege

WAAROM
BAAAN.?

BAAAN. maakt het mogelijk voor VSO- en PRO-leerlingen die klaar zijn met school te ontdekken hoe zij willen groeien op de participatieladder. Deze jongeren kunnen op hun eigen tempo ontdekken wat ze willen, in het kader van simpel switchen tussen de verschillende spelers. Daarnaast stimuleert BAAAN. de ketenpartners om op een constructieve manier samen te werken.